TR   EN   AR  
   
  Ürünlerimiz
 
Torf
Gübre
Tohum
Hazır Çim
 
Yem Bitkileri Tohumları
Adi Fiğ (Vicia sativa)
Ömrü: Tek yıllık
Boyu : 50 - 100 cm
Ekim Dram: 15 - 20 Kg / da
Özellikleri: Ülkemizin hemen her bölgesinde yetiştirilen, otu kaliteli ve besleyici iyi bir yem bitkisidir. Kışı sert geçen bölgelerde ilkbahar ekimi yapılmalıdır. Kurağa oldukça iyi dayanır. Meralarda tahıllarla karışık olarak kullanılabilir.

adi fiğ
Aküçgül (Trifolium repens)
 
  aküçgül
Ömrü: Çok yıllık
Boy: Yarı yatık.
Ekim Oranı: 1-2 Kg.
Özellikleri: Üçgül türleri arasında otlatma amacı ile en fazla kullanılan türdür. İngiliz çimi, Domuz ayrığı, kılçıksız brom ile birlikte mera karışımı olarak eklebilir.Stolonlarıyla kısa sürede yayılarak toprağı kaplar. Ekildiği toprağı azotça zenginleştirir.
Arı Otu (Phaselia tanacetifolia)
 
Ömrü: Tek yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 2-3 Kg.
Özellikleri: Çok kaliteli balı olan bu bitki, iyi bir mera bitkisi olmasının yanında, yeşil bitkisi ve tıbbi bitki olarak da yetiştirilmektedir. Kışları sert geçen bölgelerimizde ilkbahar ekimi yapılmalıdır.
arı otu
Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum pratense)
 
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-120 cm.
Ekim Oranı: 2-2,5 Kg.
Özellikleri: Verimli, soğuğa çok dayanıklı ve adaptasyon gücü yüksek, protein oranı ve enerji değeri iyi olan bir yem bitkisidir. Otu yumuşak ve hayvanlar için lezzetlidir. Tohumlarının küçük olmasına karşılık ekimi oldukça kolaydır. Saf olarak ekilebileceği gibi çayır üçgülü ve ak üçgül ile birlikte de ekilebilir.
çayır kelp kuyruğu
Çayır Üçgülü (Trifolium Pratense)
 
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-80 cm.
Ekim Oranı: 1-2 Kg.
Özellikleri: Otu hayvanlar için lezzetli ve besleyicidir. Nemli ve serin bölgelerde yüksek verim sağlar.Soğuğa ve asitli topraklara dayanıklıdır. Karışım olarak da ekilir. Orta Anadolu Bölgesi için ilkbahar ekimi önerilir.
çayır gülü
Çayır Yumağı (Festuca Pratensis)
 
Ömrü: Tek yıllık
Boyu : 50 - 100 cm
Ekim Dram: 15 - 20 Kg / da
Özellikleri: Ülkemizin hemen her bölgesinde yetiştirilen, otu kaliteli ve besleyici iyi bir yem bitkisidir. Kışı sert bölgelerde ilkbahar ekimi yapılmalıdır. Kurağa oldukça iyi dayanır. Meralarda tahıllarla karışık olarak kullanılabilir.
çayır yumağı
Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata)
 
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 60-120 cm.
Ekim Oranı: 2 - 3 Kg.
Özellikleri: Serin yağışlı yerlere adapte olmuştur. hızlı büyür ve kardeşlenmesi çoktur. Her türlü toprak türünde ve gölge alanlarda yetişebilen iyi bir mera bitkisidir. kaba dokulu olmasına rağmen lezzetlidir ve ot verimi yüksektir.
domuz ayrığı
Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 2-2,5 Kg.
Özellikleri: Kurağa ve soğuğa çok dayanıklı, saf vaya karışım olarak rahatlıkla kullanılabilen çok değerli bir mera bitkisidir. Toprak yönünden seçici değildir. Tuzluluğa iyi dayanır. Kışları sert geçen yerlerde ilkbaharda ekim yapılmalıdır.
gazal boynuzu
Kılçıksız Brom (Bromus inermis)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 2-3 Kg.
Özellikleri: Hayvanların severek yedikleri lezzetli bir bitkidir. Çiğnenmeye ve otlatmaya dayanıklıdır. Kılçıksız brom ile karışım hazırlanırken sulu alanlarda yonca ve çayır üçgülü, kıraç alanlarda yonca ve korunga gibi bitkilerle kullanılabilir. Soğuğa dayanımı iyidir.
kılçıksız brom
Kırmızı Üçgül (Trifolium incarnatum)
Ömrü: Tek yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 4-5 Kg.
Özellikleri: Her türlü iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayan, kurağa ve soğuğa dayanıklı iyi bir yem bitkisidir. Erken sonbaharda ekimi yapılabilir.Verimlidir. Lezzetli ve besleyici bir bitki olarak, sonbahar ve ilkbahar otlatmalarına çok uygundur.
kırmızı üçgül
Korunga (Onobrychis Sativa)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 60-120 cm.
Ekim Oranı: 10-15 Kg.
Özellikleri: Soğuğa ve kurağa çok dayanıklıdır. Toprak seçiciliği yoktur ve tuzluluğa dayanıklıdır. Otu besleyici, protein oranı yüksek ve mineral maddelerce zengindir. İyi bir mera bitkisidir. Saf yada Otlak ayrığı, kılçıksız bromla karışım olarak kullanılabilir.
korunga
Macar Fiği (Vicia pannonica)
Ömrü: Tek yıllık
Boyu : Yarı dik
Ekim Dram: 15 - 20 Kg / da
Özellikleri: Soğuğa ve kurağa dayanıklıdır. Orta Anadolu şartlarında sonbahar ekimi de yapılabilmektedir. Kıraç şartlarda başarılı sonuçlar verir. Yalnız ya da karışım olarak ekilebilir.
macar fiği
Otlak Ayrığı (Agrropyron Cristatum)
Ömrü: Çok yıllık
Boy: 50-100 cm.
Ekim Oranı: 2-3 Kg.
Özellikleri: Hayvanlar tarafından sevilerek yenilen, basılmaya dayanıklı çok iyi bir mera bitkisidir. Her türlü toprak türünde ve özellikle kurak bölgelerde yetiştirilebilir. Mera için hazırlanan karışımlarda yonca ile kullanılabilir.
otlak ayrığı
Sudan Otu
Sudan otu ılık iklimler için uygun olan yeni bir yem bitkisi dir. Sudan otu ve Sorgum bicolor arasında bir melezdir. SUSU 2.5 metre kadar boylanabilir ve 1.20-1.30 metre boyundayken biçildiğin de en yüksek besleme değerine sahiptir. SUSU taze yeşil ot veya silaj olarak hayvanlara verilebilir sudan otu
Yer Altı Üçgülü (Trifolium Subterraneum)
Ömrü: Tek yıllık Boy: Yatık. Ekim Oranı: 1-2 Kg.Özellikleri: Hayvan beslenmesinde çok kullanılan lezzetli bir bitkidir. tohum dökerek kendini yenileme özelliğinden dolayı çok yıllık da sayılabilir. Genellikle meraların toprak ıslahı ve korunması çalışmalarında kullanılır. Hızlı geliştiği için kısa sürede bulunduğu ortamı kaplar. Kurağa dayanıklıdır. yer altı üçgülü
Yonca (Medicago sativa PLATO)
Ömrü: Çok yıllık Boy: 80-160 cm. Ekim Oranı: 2,5-3 Kg.Özellikleri: Yem bitkilerinin kraliçesidir. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebilir. Ekolojik koşullara bağlı olarak süresi 4-8 biçim verir. Ot verimi 4-10 ton arasında değişir. Vitamin, protein ve mineral maddeler açısından çok zengindir. yonca
   
Etiketler: çim tohumu, tarım,emir tarım, yem bitkileri tohumları, tohum,
   
Bu Sayfayı Paylaş