TR   EN   AR  
   
  Ürünlerimiz
 
Torf
Gübre
Tohum
Hazır Çim
 
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • KTS TARIM Avrupa Birliği normlarına uyumu ilke ve amaç olarak kabul etmiş ve süreci yakından takip etmektedir . Bu amaçla yapılan tüm gelişme ve çalışmalarda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.

  •  Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında ,bu yüksek standardı ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uygun şekilde , resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde koruyacağımızı belgelerimizle kanıtlamış olmaktayız

 

  •  Doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini , çevrenin korunmasını , kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,  Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip , çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz

 

Bu Sayfayı Paylaş